Portfólio

ZÁHRADY


Návrhy záhradných úprav po celom Slovensku s individuálnym prístupom (moderný dizajn, mestské záhrady, vidiecke záhrady, štylizované záhony, biobazény, jazierkové systémy, ekodizajn, návrhy s cuzokrajinným výrazom – Francúzko, Anglicko, Japonsko, Čína, Mexiko, subtropické kompozície a pod.)
Autori: Ing. Dušan Daniš, PhD., Ing. Juraj Modranský, PhD.
Projekt: Ing. Peter Oravec, Ing. Lucia Hrčková

NÁVRAT ROMANTIZMU DO SRDCA MODERNEJ EURÓPY


Projekt revitalizácie a parkových úprav areálu kaštieľa vo Vrakúni
Zodpovedný projektant: Ing. Katarína Tomanová – Porubčinová
Autori: Ing. Dušan Daniš, PhD., Ing. Juraj Modranský, PhD.
Projekt: Ing. Lucia Hrčková, Ing. Dušan Daniš, PhD.
Použitie vlastnej inventarizačnej metodiky

MÚSES K. Ú. DÚBRAVY


Návrh prvkov MÚSES a príprava botanických, dendrologických a zoologických podkladov
Zadávateľ: SAŽP Banská Bystrica
Autori (dendrológia, botanika): Ing. Dušan Daniš, PhD.,
Ing. Juraj Modranský, PhD.
Zoológia: Ing. Vladimír Vician, PhD.
Použitie vlastných inovatívnych metód

OŽIVENIE STAROOTCOVSKEJ STOPY


Projekt revitalizácie ovocného sadu v obci Ilija pri Banskej Štiavnici
Autori: Ing. Dušan Daniš, PhD., Ing. Juraj Modranský, PhD.
Použitie vlastnej metodiky

SACRO MONTE (PARTNERSKÁ SPOLUPRÁCA)


Revitalizácia areálu Banskoštiavnickej Kalvárie
Vedúci dendrologického výskumu: doc. Ing. Tibor Benčať, CSc.
Projekt: Ing. Lucia Hrčková, Ing. Dušan Daniš, PhD.
Dendrológia: Ing. Juraj Modranský, PhD., Ing. Dušan Daniš, PhD.
Použitie vlastnej inventarizačnej metodiky

KRAJINÁRSKE KOMPOZÍCIE (PARTNERSKÁ SPOLUPRÁCA)


Hotelový komplex Grand hotel Kempinski ***** Štrbské pleso
Vedúci autorského kolektívu: doc. Ing. Peter Jančura, PhD.
Projekt: Ing. Lucia Hrčková, Ing. Dušan Daniš, PhD.
Dendrológia: Ing. Dušan Daniš, PhD., Ing. Juraj Modranský, PhD.
Botanika: Ing. Ján Pavlík, PhD., Ing. Dušan Daniš, PhD.

VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ (PARTNERSKÁ SPOLUPRÁCA)


VP v obci Vígľaš a VP v obci Vígľaš – Pstruša
Vedúci autorského kolektívu: doc. Ing. Peter Jančura, PhD.
Autori: Ing. Dušan Daniš, PhD., Ing. Juraj Modranský, PhD.
Projekt: Ing. Lucia Hrčková, Ing. Dušan Daniš, PhD.